Občanská iniciativa chce předčasné volby. Chystá demonstraci proti vládnoucí elitě

Tuto neděli, 7. dubna, plánuje Občanský sněm česko-moravsko-slezských občanů České republiky shromáždění na Václaváku. Proč? Velmi zjednodušeně řečeno se jedná o protest proti současné podobě vládnoucí elity a boj o uspořádání předčasných voleb.

Skupina je organizována (nebo spíš podle svých vlastních slov nijak neorganizována) kolem webu Exilové noviny. Jedním z mluvčích iniciativy je i autor blogu na iDnesu Mirek Pifka, jehož názory a požadavky z blogu na novou organizaci vám dnes přinášíme. Komentujte s námi!

Občanská iniciativa: Náš volební zákon je protiústavní, chceme jeho změnu a předčasné volby! Jak se na to díváte vy?

S názory iniciativy sympatizuji. Situace se musí řešit!
Na Václavák se v neděli sám/sama chystám. Přijďte taky!
Vůbec mě to nezajímá, podobné volání po revolucích jde mimo mě.
Je to demagogie, členové iniciativy to přehánějí a uvádějí do extrémů. Všechny tady ty Pozitivní evoluce a jiné snahy jsou přehnané revolucionářství.
Změny v našich zákonech jsou určitě potřeba, ale zas tak radikálně bych to neviděl/a.  
Jestli tyhle požadavky někdy projdou, tak emigruju.
Děkujeme za Váš hlas.

Nekompromisně.cz: Hned na začátku si neodpustíme poznámku: V jednoduchosti je síla, přátelé. A co se týče názvů, tak dvojnásob!

Mirek Pifka: "Naše média mlčí, takže pořádně nikdo nic neví. O co vlastně jde? Jen další demonstrace?  Nikoliv. Poprvé se lidé spojují. Řadu dnů, týdnů a měsíců spolu jednají desítky, možná stovky lidí. Navzájem se známe málo. Spojují nás ale základní myšlenky.  Toto je moje vidění situace a můj návrh kroků, vedoucích z naší slepé ulice. Můžete si udělat vlastní názor."

Nekompromisně.cz: Jak jako poprvé se lidé spojují? Ale notak. No nic, jdeme dál.

Iniciativa: Náš právní systém je protiústavní

V samotném prohlášení iniciativy se dozvídáme, že podle prohlášení iniciativy, které se bude na Václaváku v neděli předčítat a také podepisovat, považuje současný právní systém v naší zemi za proiústavní a v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Zákonodárné sbory považuje za nelegitimní, a tím pádem jimi přijaté zákony na neplatné.

Svobodná soutěž politických sil u nás neexistuje

Výše uvedená tvrzení iniciativa opírá o jeden z článků Listiny základních práv a svobod (čl. 22), podle kterého musí zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. To se ale jaksi podle Pifky neděje. Strany a hnutí jsou subjekty, které jsou státem regulovány a dotovány, což lze podle něj považovat za rozpor s definicí svobodné soutěže sil. Každý, kdo se chce politické soutěže zúčastnit, musí být z podstaty tohoto existujícího systému něčeho členem, jinak je alespoň částečně ze soutěže vyloučen nebo diskriminován. Ustanovení přitom mluví výslovně o všech politických právech a svobodách - a to jak volit, tak být volen.

Volit i být volen

Mirek Pifka: Požadujeme okamžité sjednání nápravy, tedy přijetí mimořádného volebního zákona následujícího znění:

 1. Dne 14., 15. a 16. června 2013 se konají společné volby do obou komor Parlamentu ČR.
 2. Poslanecká sněmovna, vzešlá z těchto voleb, bude mít 99 členů. Senát, vzešlý z těchto voleb, bude mít 55 členů.
 3. Volby jsou jednookrskové, volebním okrskem je celé území České republiky.
 4. Kandidovat může kterýkoliv občan České republiky, který ke dni 16. června 2013 dosáhne věku 18ti let. Svou kandidaturu oznámí notářsky ověřeným Prohlášením o kandidatuře Volební komisi. Občan si vybere jen jednu z komor – buď Poslaneckou sněmovnu, nebo Senát, rozhodnutí musí být jednoznačné. Do Prohlášení o kandidatuře uvede své plné jméno, datum narození a místo trvalého pobytu.
 5. Volit je oprávněn každý občan, který dosáhl nejpozději ke dni 16. června 2013 věku 18ti let. Každý volič má právo vybrat ze všech kandidátů na členy Poslanecké sněmovny libovolný počet preferovaných kandidátů, maximálně však 99 a těm dát hlas. Každý volič obdobně v případě kandidátů na členy Senátu vybere libovolný počet preferovaných kandidátů, maximálně však 55 a těm dá hlas.
 6. Váha každého uděleného, respektive obdrženého hlasu je stejná, nijak se nedělí s ohledem na to, kolik z celkového maximálního počtu hlasů volič odevzdal. Po ukončení hlasování se provede prostý součet všech hlasů pro jednotlivé kandidáty a sestaví se pořadí kandidátů podle celkového počtu hlasů.
 7. Prvních 99 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny se stává členy Poslanecké sněmovny. Prvních 55 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů ve volbách do Senátu se stává členy Senátu.

            (...)

K tomuto zákonu se připojí podrobný prováděcí zákon. Je faktem, ačkoliv k tomu česká státní média mlčí, že podobné procesy probíhají napříč Evropou. Problém má všude stejnou podstatu. Vládnoucí elita ovládá za pomocí neplatných zákonů většinu a okrádá ji. Je faktem, že v řadě zemí probíhají stejné procesy, jako v České republice. Občané legitimně vystupují proti špatným vládám a požadují zásadní změny.

Naší vůlí je vyřešit stávající situaci co nejklidněji, ale zároveň důsledně a rychle. Je evidentní, že národ sdílí kromě historie i hodnoty. (...) Prohlašujeme, že se nepovažujeme za součást národa zlodějů a podvodníků.

Nekompromisně.cz: No tak nejsme žádní extra politologové, že, ale jeden okrsek a hranice 18 let, jo? No co, aspoň se bude na co dívat. Plno hezkých holek v Senátu, nejen samé vyzobané slunečnice po čtyřicítce! :D

Chceme pozornost médí i vyjádření Ústavního soudu

Dále požadujeme:

 •  Možnost informovat o našich myšlenkách veřejnost prostřednictvím státních sdělovacích prostředků. Požadujeme prostor 20 minut v hlavním zpravodajství na ČT1 dne 7. dubna 2013 v 19 hodin. Do studia se dostaví naši zástupci. Požadujeme další prostor v obdobném objemu vysílacího času napříč médii veřejné služby i v dalších dnech. Nekompromisně.cz: Pane Pifko, státní média u nás neexistují, bohudík. Nebo to měla být ironie?
 • Požadujeme setkání s představiteli zákonodárné a výkonné moci a jednání o dalších krocích. Na jednání se dostavíme dne 10. dubna ve 12.00 do prostor Poslanecké sněmovny. Požadujeme přímý přenos na prvním kanále České televize a Českého rozhlasu. K jednání zveme zástupce odborů a dalších skupin občanů – politických SIL. Předmětem jednání bude okamžité odstoupení vlády, jmenování přechodné vlády a fungování zákonodárných sborů do mimořádných voleb.
 • Požadujeme okamžité projednání všech našich požadavků (...) v přímém přenosu hlavního kanálu České televize a Českého rozhlasu. Nekompromisně.cz: My chcem být taky v televizi! Umíme třeba parádně žonglovat! Aspoň deset minut na dvojce, prosíííím!
 • Požadujeme závazné vyjádření Ústavního soudu k rozporu mezi jednoznačně vyjádřeným úmyslem vyšší normy – Ústavy a stávajícími nižšími zákonnými normami. Požadujeme také vyjádření Ústavního soudu k našemu návrhu volebního zákona.
 • Požadujeme jednoznačné vyjádření Ústavního soudu, zda je nečinnost osob, pověřených mandátem občanů k tvorbě zákonných norem, porušením práva. Nekompromisně.cz: Ale jo, to by šlo.
 • Požadujeme vyjádření Ústavního soudu ke konstatování Občanského sněmu, že občané vyčerpali všechny možnosti sjednat nápravu a mají právo postavit se na odpor. Pokud podle Ústavního soudu existuje možnost,  jak přimět jediné osoby, kvalifikované k odstranění protiústavní normy a její nahrazení novou normou, v souladu s Ústavou, žádáme Ústavní soud, ať iniciuje uplatnění této normy.

Zákonodárci, pokud něco neuděláte, ukážeme zuby

Iniciativa pak přitvrzuje, že budou-li jim představitelé moci práva odepírat, budou jednat podle článku 23 Listiny základních práv a svobod a postaví se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod. V souvislosti s protiákonným jednáním zmiňuje také občanské zatčení a následné přivolání a předání Policii ČR. Nekompromisně.cz: Hele, není to tak trochu vyhrožování?

Mirek Pifka: Pokud to dnešní zákonodárci neudělají okamžitě, považujeme za fakt, že nám nezůstává žádný jiný účinný zákonný prostředek ke sjednání nápravy. Jednání občanů v odporu má v takovém případě plnou oporu v Ústavě České republiky, pokud vede k nápravě nezákonného stavu.

 

Takže asi tak. Jak vidíte požadavky na změny v našich zákonech vy? Souhlasíte? Nebo je to na vás moc radikální přístup? Hlasujte v naší anketě, vyjadřujte se v komentářích, nebo napište svůj vlastní post na redakce@nekopromisne.cz!

Zdroj:

mirekpifka.blog.idnes.cz; exilovenoviny.cz

Máte rádi / nemáte rádi tohoto člověka?

hasek

Michal Hašek

Děkujeme za Váš hlas.

Michal Hašek (1976) je český politik, člen ČSSD a mezi lety 2008-2016 vykonával funkci hejtmana…

počasí dnes předpověď na 2 h. dopředu

cont