Petr Krčál

(*20.8.1964, Velké Meziříčí) je českým politikem a sociálním pedagogem. Bývalý zastupitel obce Polnička a současný radní a zastupitel Kraje Vysočina.

Petr Krčál a jeho rané mládí 

Petr Krčál absolvoval Střední odborné učiliště strojírenské ve Žďáru nad Sázavou. Po ukončení studií v roce 1979 nastoupil jako technik ve Ždárských strojírnách a slévárnách Žďár nad Sázavou, kde se později stal i předsedou organizace. Roku 1986 se rozhodl doplnit si vzdělání a dodělat maturitu. Nastoupil proto na obor strojní zpracování kovů na Středním odborném učilišti elektrotechnickém, který úspěšně ukončil maturitou. V roce 1989 se zúčastnil půlročního kurzu psychologie, sociologie, politologie a řízení podniku.

Zaměstnání a podnikání Petra Krčála

Po úspěšném absolvování kurzu v roce 1989 získal místo předsedy organizace Koordinační centrum Mládí Výsočiny Žďár nad Sázavou. Na tomto postu vydržel sedm let. V roce 1998 se z něj stal soukromý podnikatel v oblasti ekonomického a organizačního poradenství.

První politické krůčky Petra Krčála

V tomto období působil také jako asistent poslance ČSSD Karla Černého (asistentem mu byl až do roku 2002). V roce 1996 vstoupil Petr Krčál do stejné politické organizace (ČSSD), kde se stal předsedou Okresního výkonného výboru ČSSD Žďár nad Sázavou a také statutárním místopředsedou Krajského výkonného výboru ČSSD Kraj Vysočina.

Ministerstvo obrany ruku v ruce se studiem

V roce 2002 se Petr Krčál stal zastupitelem obce Polnička a zastával post předsedy finančního výboru. O rok později se dostal do Kanceláře ministerstva obrany České republiky, kde získal místo poradce ministra a později i tajemníka náměstka ministra obrany ČR. Během tohoto období (do roku 2007) si k zaměstnání přidal i studium. Rozhodl se pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, obor sociální pedagogika.

Zastupitel a radní Petr Krčál

Po úspěšném ukončení studií se rozhodl - opět pro studia. V roce 2007 nastoupil Petr Krčál na Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze, kde si tentokrát vybral obor andragogika a řízení lidských zdrojů se zaměřením na specializaci v pedagogice. Během studií postoupil také v politické kariéře, když se v krajských volbách v roce 2008 stal zastupitelem a radním Kraje Vysočina. V období let 2008 - 2012 se na tomto postu zabýval protidrogovou prevencí a multikulturní spoluprací. V současné době se věnuje sociálním věcem a prorodinné politice.

Vrcholná politika a tragédie v rodině Petra Krčála

Petr Krčál kandidoval za ČSSD v Kraji Vysočina ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013. Jeho boj však byl neúspěšný. To mu ale nezabránilo stát se kandidátem ČSSD na post ministra práce a sociálních věcí v nové vládě, kterou sestavuje Bohuslav Sobotka. Této kandidatury se však Petr Krčál vzdal kvůli rodinné tragédii, kdy jeho bratr spáchal sebevraždu a manželka podstoupila léčbu rakoviny. Novou kandidátkou na ministryni pak Bohuslav Sobotka nominoval Michaelu Marksovou-Tominovou.

Další zajímavosti ze života Petra Krčála

Petr Krčál je ženatý a má tři děti. V poslední době je mediálně propírán z důvodu jeho kandidatury do KSČ těsně před listopadem 1989. Krčál však tvrdí, že do strany vstoupil jen kvůli možnosti práce s mládeží.

Děkujeme za Váš hlas.

Máte rádi / nemáte rádi tohoto člověka?

hasek

Michal Hašek

Děkujeme za Váš hlas.

Michal Hašek (1976) je český politik, člen ČSSD a mezi lety 2008-2016 vykonával funkci hejtmana…

počasí dnes předpověď na 2 h. dopředu

cont